کارت رید کنترلر HPE Smart Array P441/4GB 12Gb Dual Port SAS Controller

2,000,000 تومان
کارت رید کنترلر HPE Smart Array P441/4GB 12Gb Dual Port SAS Controller  سریال PCIe 3.0 است که با سرعت 12Gb/s از حافظه پنهان 4GB استفاده می کند .