کارت رید کنترلر HP H240 12G Single port HBA

3,000,000 تومان
کارت رید کنترلر HP H240 12G HBA سریال PCIe 3.0 سطح ورودی HP است که با سرعت 12Gb/s از حافظه پنهان استفاده نمی کند و برای سطح بندی RAID 0 1 5 ایده آل است.

کارت رید کنترلر HP H240ar 12G Dual Ports Int HBA

4,000,000 تومان
کارت رید کنترلر HP H240ar Dual Ports Int 12G سریال PCIe 3.0 سطح ورودی HP است که با سرعت 12Gb/s از حافظه پنهان استفاده نمی کند و برای سطح بندی RAID 0 1 5 ایده آل است.

کارت رید کنترلر HPE Smart Array P441/4GB 12Gb Dual Port SAS Controller

2,000,000 تومان
کارت رید کنترلر HPE Smart Array P441/4GB 12Gb Dual Port SAS Controller  سریال PCIe 3.0 است که با سرعت 12Gb/s از حافظه پنهان 4GB استفاده می کند .