کارت رید کنترلر HP H240 12G Single port HBA

3,000,000 تومان
کارت رید کنترلر HP H240 12G HBA سریال PCIe 3.0 سطح ورودی HP است که با سرعت 12Gb/s از حافظه پنهان استفاده نمی کند و برای سطح بندی RAID 0 1 5 ایده آل است.