رم سرور HPE 128GB Quad Rank x4 DDR5 4800

175,000,000 تومان
HPE 128GB Quad Rank x4 DDR5 4800 Registered Memory Smart Kit از رم های سرور HPE در لحظات اضطراری شما را نا امید نمی کند و گزینه ای مطمئن برای ارتقاء کارایی سرور و پایگاه داده می باشد.

رم سرور HPE 16GB Single Rank x8 DDR5 4800

20,000,000 تومان
HPE 16GB Single Rank x8 DDR5 4800 Registered Memory Smart Kit از رم های سرور HPE در لحظات اضطراری شما را نا امید نمی کند. گزینه ای مطمئن برای ارتقاء کارایی سرور و پایگاه داده می باشد.

رم سرور HPE 64GB Dual Rank x4 DDR5 4800

54,000,000 تومان
HPE 64GB Dual Rank x4 DDR5 4800 Registered Memory Smart Kit از رم های سرور HPE در لحظات اضطراری شما را نا امید نمی کند و گزینه ای مطمئن برای ارتقاء کارایی سرور و پایگاه داده می باشد.