کارت رید کنترلر HPE Smart Array P212/ZM Controller

3,000,000 تومان
کارت رید کنترلر P212 Single port Ext / Single port Int سریال PCIe 3.0 سطح ورودی HP است که با سرعت 300Mb/s از حافظه پنهان استفاده نمی کند و برای سطح بندی RAID 0 1 10 ایده آل است.