پاور سرو اچ پی HP 1400W Power Supply Flex Slot Platinum Gen9

پاور سرو اچ پی HP 1400W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply امکان نصب بدون ابزار در سرور های HP Proliant Gen9 را می دهد.
این پاور با ولتاژ ورودی متناوب 200v – 240v و بهره وری مطلوب 94% با فن داخلی توانمند است توان خروجی 1400w را دارا باشد.

پاور سرو اچ پی HP 500W Power Supply Flex Slot Platinum Gen9

پاور سرو اچ پی HP 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply امکان نصب بدون ابزار در تمام نسل سرور های Proliant DL300 Gen9 را می دهد.
این پاور با ولتاژ ورودی متناوب 100v – 240v و بهره وری مطلوب 94% با فن داخلی توانمند است توان خروجی 500w را دارا باشد.

پاور سرو اچ پی HP 800W Power Supply Flex Slot 48VDC Gen9

پاور سرو اچ پی HP 800W Flex Slot 48VDC Hot Plug Low Halogen Power Supply امکان نصب بدون ابزار در سرور های HP Proliant Gen9 را می دهد.
این پاور با ولتاژ ورودی متناوب 277v AC , مستقیم 380v DC و بهره وری مطلوب 96% با فن داخلی توانمند است توان خروجی 800w را دارا باشد.

پاور سرو اچ پی HP 800W Power Supply Flex Slot Platinum Gen9

پاور سرو اچ پی HP 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply امکان نصب بدون ابزار در سرور های HP Proliant Gen9 را می دهد.
این پاور با ولتاژ ورودی متناوب 100v – 240v و بهره وری مطلوب 94% با فن داخلی توانمند است توان خروجی 800w را دارا باشد.

پاور سرو اچ پی HP 800W Power Supply Flex Slot Titanium Gen9

پاور سرو اچ پی HP 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply امکان نصب بدون ابزار در سرور های HP Proliant Gen9 را می دهد.
این پاور با ولتاژ ورودی متناوب 200v – 240v و بهره وری مطلوب 96% با فن داخلی توانمند است توان خروجی 800w را دارا باشد.

پاور سرو اچ پی HP 800W Power Supply Flex Slot Universal Gen9

پاور سرو اچ پی HP 800W Flex Slot Universal Hot Plug Low Halogen Power Supply امکان نصب بدون ابزار در سرور های HP Proliant Gen9 را می دهد.
این پاور با ولتاژ ورودی متناوب 200v – 277v AC ,مستقیم 380v DC و بهره وری مطلوب 96% با فن داخلی توانمند است توان خروجی 800w را دارا باشد.

رم سرور HP 16GB PC4-17000 (DDR4-2133MHz)

HP 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC4-17000 (DDR4-2133) CAS-15 Load Reduced Memory Kit از رم های سرور HP در لحظات اضطراری شما را نا امید نمی کند و گزینه ای مطمئن برای ارتقاء کارایی سرور و پایگاه داده می باشد.

رم سرور HP 16GB PC4-2133P-R (DDR4-2133MHz)

HP 16GB (1x16GB) Dual Rank (2R) x4 PC4-2133P-R (DDR4-2133) Registered CAS-15 Memory Kit از رم های سرور HP در لحظات اضطراری شما را نا امید نمی کند و گزینه ای مطمئن برای ارتقاء کارایی سرور و پایگاه داده می باشد.

رم سرور HP 16GB PC4-2400 (DDR4-2400MHz)

HP 16GB (1 x 16GB) Single Rank x4 (DDR4-2400) CAS-17Registered Memory Kit  از رم های سرور HP در لحظات اضطراری شما را نا امید نمی کند و گزینه ای مطمئن برای ارتقاء کارایی سرور و پایگاه داده می باشد.

رم سرور HP 16GB PC4-2400 (DDR4-2400MHz)

 HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 (DDR4-2400) CAS-17Registered Memory Kit  از رم های سرور HP در لحظات اضطراری شما را نا امید نمی کند و گزینه ای مطمئن برای ارتقاء کارایی سرور و پایگاه داده می باشد.

رم سرور HP 16GB PC4-2933Y (DDR4-2933MHz)

 HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 (DDR4-2933) CAS-21Registered Smart Memory Kit از رم های سرور HP در لحظات اضطراری شما را نا امید نمی کند و گزینه ای مطمئن برای ارتقاء کارایی سرور و پایگاه داده می باشد.

رم سرور HP 16GB PC4-2933Y (DDR4-2933MHz)

HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 (DDR4-2933) CAS-21 Registered Smart Memory Kit از رم های سرور HP در لحظات اضطراری شما را نا امید نمی کند و گزینه ای مطمئن برای ارتقاء کارایی سرور و پایگاه داده می باشد.