در حال نمایش 9 نتیجه

کارت رید کنترلر HP H240 12G Single port HBA

3,000,000 تومان
کارت رید کنترلر HP H240 12G HBA سریال PCIe 3.0 سطح ورودی HP است که با سرعت 12Gb/s از حافظه پنهان استفاده نمی کند و برای سطح بندی RAID 0 1 5 ایده آل است.

کارت رید کنترلر HP H240ar 12G Dual Ports Int HBA

4,000,000 تومان
کارت رید کنترلر HP H240ar Dual Ports Int 12G سریال PCIe 3.0 سطح ورودی HP است که با سرعت 12Gb/s از حافظه پنهان استفاده نمی کند و برای سطح بندی RAID 0 1 5 ایده آل است.

کارت رید کنترلر HPE H241 12G Dual Ports Ext HBA

3,000,000 تومان
کارت رید کنترلر H241 12G Dual Ports Ext HBA سریال PCIe 3.0 سطح ورودی HP است که با سرعت 12Gb/s از حافظه پنهان استفاده نمی کند و برای سطح بندی RAID 0 1 5 ایده آل است.

هارد سرور Proliant SAS 1TB 12G 7.2K 3.5″ LPc

تومان
HP 1TB 3.5-inch (LPc) SAS 12Gb/s 7.2K RPM Enterprise (ENT) Digitally Signed (DS) Hot-Plug Hard Drive In HP G10 G10+ G11 Hot-Plug Low Profile Carrier (LPc) تضمین‌کننده امنیت و کیفیت شما خواهد بود و شما را در ذخیره سازی بهینه همراهی میکند.

هارد سرور Proliant SAS 2TB 12G 7.2K 3.5″ LPc

تومان
HP 2TB 3.5-inch (LPc) SAS 12Gb/s 7.2K RPM Enterprise (ENT) Digitally Signed (DS) Hot-Plug Hard Drive In HP G10 G10+ G11 Hot-Plug Low Profile Carrier (LPc) تضمین‌کننده امنیت و کیفیت شما خواهد بود و شما را در ذخیره سازی بهینه همراهی میکند.

هارد سرور Proliant SAS 3TB 12G 7.2K 3.5 LPc

تومان
HP 3TB 3.5-inch (LPc) SAS 12Gb/s 7.2K RPM Enterprise (ENT) Digitally Signed (DS) Hot-Plug Hard Drive In HP G10 G10+ G11 Hot-Plug Low Profile Carrier (LPc) تضمین‌کننده امنیت و کیفیت شما خواهد بود و شما را در ذخیره سازی بهینه همراهی میکند.

هارد سرور Proliant SAS 450GB 12G 15K 3.5″ LPc

تومان
HP 450GB 3.5-inch (LPc) SAS 12Gb/s 15K RPM Enterprise (ENT) Digitally Signed (DS) Hot-Plug Hard Drive In HP G10 G10+ G11 Hot-Plug Low Profile Carrier (LPc) تضمین‌کننده امنیت و کیفیت شما خواهد بود و شما را در ذخیره سازی بهینه همراهی میکند.

هارد سرور Proliant SAS 600GB 12G 15K 3.5″ LPc

تومان
HP 600GB 3.5-inch (LPc) SAS 12Gb/s 15K RPM Enterprise (ENT) Digitally Signed (DS) Hot-Plug Hard Drive In HP G10 G10+ G11 Hot-Plug Low Profile Carrier (LPc) تضمین‌کننده امنیت و کیفیت شما خواهد بود و شما را در ذخیره سازی بهینه همراهی میکند.

هارد سرور Proliant SAS 900GB 12G 15K 3.5″ LPc

تومان
HP 900GB 3.5-inch (LPc) SAS 12Gb/s 15K RPM Enterprise (ENT) Digitally Signed (DS) Hot-Plug Hard Drive In HP G10 G10+ G11 Hot-Plug Low Profile Carrier (LPc) تضمین‌کننده امنیت و کیفیت شما خواهد بود و شما را در ذخیره سازی بهینه همراهی میکند.