در حال نمایش 3 نتیجه

کارت رید کنترلر HP E500 256MB

تومان
کارت رید کنترلر HP E500 256MB سریال PCIe 3.0 سطح ورودی HP است که با سرعت 300Mb/s از حافظه پنهان 256MB استفاده می کند و برای سطح بندی RAID 0 10 1+10 ایده آل است.

کارت رید کنترلر HP P400 256MB

تومان
کارت رید کنترلر HP P400 256MB  سریال PCIe 3.0 سطح ورودی HP است که با سرعت 300Mb/s از حافظه پنهان 256MB استفاده می کند و برای سطح بندی RAID 0 1 5 10 ایده آل است.

کارت رید کنترلر HP P600 256MB

تومان
کارت رید کنترلر P600 256MB FBWC Dual Ports Int / Single port Ext  سریال PCI-X 3.0 سطح ورودی HP است که با سرعت 300Mb/s از حافظه پنهان 256MB استفاده می کند و برای سطح بندی RAID 0 0+1 5 6 ایده آل است.