Proliant BL C7000 Enclosure

بلید (BL)

Proliant BL C7000​ Enclosure

Proliant BL C3000 Enclosure

Proliant 660c

Proliant BL460c

به سرورهای تیغه ای نیز معروف اند از سری محصولات شرکت اچ پی ای هستند که به منظور سازماندهی تعداد بالایی سرور در کمترین فضا و هزینه و بیشترین بازدهی تولید و در اختیار عموم قرار گذاشته شده اند که توانایی پردازش موازی و قدرت محاسبات بالا برای سازمان های بزرگ مناسب می باشد.

BL620c

BL660c

BL680c

BL685c

BL860c

BL420c

BL460c

BL465c

BL480c

BL495c

BL40p

BL45P

BL60p

BL280c

BL260c

BL10e

BL20p

BL25p

BL30p

BL35P

BL2x220c