کارت رید کنترلر HPE Smart Array P212/ZM Controller

3,000,000 تومان
کارت رید کنترلر P212 Single port Ext / Single port Int سریال PCIe 3.0 سطح ورودی HP است که با سرعت 300Mb/s از حافظه پنهان استفاده نمی کند و برای سطح بندی RAID 0 1 10 ایده آل است.

کارت رید کنترلر HPE Smart Array P411/256 Dual Port SAS Controller

1,500,000 تومان
کارت رید کنترلر HPE Smart Array P411/256 Dual Port SAS Controller  سریال PCIe 3.0 است که با سرعت 300MB/s از حافظه پنهان 256MB استفاده می کند .