در حال نمایش 7 نتیجه

کارت رید کنترلر HPE Smart Array P222/512 6Gb Single Port SAS Controller

4,000,000 تومان
کارت رید کنترلر HPE Smart Array P222/512 6Gb Single Port SAS Controller سریال PCIe 3.0 است که با سرعت 600Mb/s از 512MB حافظه پنهان استفاده می کند .

کارت رید کنترلر HPE Smart Array P440/4GB 12Gb Single Port SAS Controller

7,000,000 تومان
کارت رید کنترلر HPE Smart Array P440/4GB 12Gb Single Port Int SAS Controller سریال PCIe 3.0 است که با سرعت 12Gb/s از حافظه پنهان 4GB استفاده می کند.

کارت رید کنترلر HPE Smart Array P440ar/2GB 12Gb Dual Port SAS Controller

6,000,000 تومان
کارت رید کنترلر HPE Smart Array P440ar/2GB 12Gb Dual Port SAS Controller سریال PCIe 3.0 است که با سرعت 12Gb/s از حافظه پنهان 2GB استفاده می کند .

کارت رید کنترلر HPE Smart Array P441/4GB 12Gb Dual Port SAS Controller

2,000,000 تومان
کارت رید کنترلر HPE Smart Array P441/4GB 12Gb Dual Port SAS Controller  سریال PCIe 3.0 است که با سرعت 12Gb/s از حافظه پنهان 4GB استفاده می کند .

کارت رید کنترلر HPE Smart Array P840/4GB 12Gb Dual Port SAS Controller

6,500,000 تومان
کارت رید کنترلر HPE Smart Array P840/4GB 12Gb Dual Port SAS Controller سریال PCIe 3.0 است که با سرعت 12Gb/s از حافظه پنهان 4GB استفاده می کند .

کارت رید کنترلر HPE Smart Array P840ar/2GB 12Gb Dual port SAS Controller

9,500,000 تومان
کارت رید کنترلر HPE Smart Array P840ar/2GB 12Gb Dual port SAS Controller سریال PCIe 3.0 است که با سرعت 12Gb/s از حافظه پنهان 2GB استفاده می کند .

کارت رید کنترلر HPE Smart Array P841/4GB 12Gb Quad Port SAS Controller

20,000,000 تومان
کارت رید کنترلر کارت رید کنترلر HPE Smart Array P841/4GB 12Gb Quad Port SAS Controller سریال PCIe 3.0 است که با سرعت 12Gb/s از 4GB حافظه پنهان استفاده می کند .